shadow_left
Logo
Shadow_R
   
Servis počítačov

ImageVieme, akú cenu má váš čas, a preto kladieme dôraz na rýchle a kvalitné odstránenie poruchy. Počítač môžete dopraviť do servisu, alebo je možné dohodnúť návštevu technika u vás. Vyberte si spôsob, ktorý vám viac vyhovuje.

V rámci servisu počítačov vykonávame tieto činnosti:

 • diagnostika a oprava počítača
 • optimalizácia počítača nastavením softvéru alebo výmenou zodpovedajúceho komponentu
 • pripojenie tlačiarní a iných periférií
 • odstránenie príčiny softvérovej poruchy systému Windows bez jeho reinštalácie a znovuinštalovaní všetkých aplikácií
 • záchrana údajov z havarovaných diskov
 • v prípade nutnosti novej inštalácie systému Windows vykonáme zálohu a obnovu údajov
 • odstránenie vírusov a prevencia proti nim
 • pripojenie počítača do počítačovej siete a siete internet
 • zabezpečenie počítača pred vírusmi a útokmi z internetu
 

Najčastejšie riešené závady:

 • počítač sa nedá zapnúť
 • nefunguje pripojenie do internetu
 • počítač sa sám reštartuje
 • počítač pracuje pomaly
 • otvárajú sa okná s reklamou
 • počítač je veľmi hlučný
 • nedajú sa odosielať e-maily
 

Ceny

Cena za servis počítačov, sadzba 1/4 hod. ............... 180 Sk s DPH