shadow_left
Logo
Shadow_R
   
Správa počítačových sietí

ImageTakmer každá firma dnes používa počítače a počítačovú sieť vrátane najväčšej počítačovej siete – internetu.

Predstavme si menšiu firmu, ktorá má 10 zamestnancov a má počítačovú sieť, v ktorej je zapojených 8 počítačov. Údržbu takejto siete je možné riešiť prostredníctvom interného zamestnanca alebo prostredníctvom firmy zaoberajúcej sa správou počítačových sietí. Čiastka, ktorú je potrebné investovať na pokrytie bezchybnej funkcie takejto počítačovej siete, tvorí približne 28% mzdových nákladov priemerného pracovníka alebo 14% mzdových nákladov odborníka v oblasti IT.

Z týchto úvah jednoznačne vyplýva, že zamestnať odborníka z oblasti IT ako správcu počítačovej siete, je pre firmu takejto veľkosti nevýhodné. V mnohých prípadoch sa o chod takejto siete stará šikovný zamestnanec, ktorý je (viac alebo menej) schopný riešiť technické problémy, ktoré sa v takejto sieti denne vyskytujú. To zvyčajne vedie k tomu, že tento zamestnanec je do značnej miery preťažovaný a žiadnu zo zverených úloh nevykonáva s potrebnou dávkou sústredenia a dôslednosti.

Jednou z ďalších možností je skutočnosť, že počítačovú sieť spravuje známy majiteľa alebo dôležitého človeka vo firme, ktorý si za takéto služby zvyčajne neúčtuje vysoké čiastky. Tento stav vedie k tomu, že tento človek nie je dostupný práve vo chvíľach, kedy ho firma najviac potrebuje. Následky nefunkčnej počítačovej siete v čase kulminácie sezóny si ľahko spočíta každý majiteľ spoločnosti.

V mnohých prípadoch sa stretávame s tým, že majitelia firiem vyžadujú správu počítačovej siete od dodávateľa počítačov a mýlia si tieto služby so záručným servisom. V týchto prípadoch dochádza k nepríjemným situáciám. Majiteľ firmy obvykle nakupuje vo firmách, ktoré sú zamerané hlavne na kompletizáciu počítačových zostáv a sú schopní ponúknuť veľmi výhodné ceny vrátane montáže u zákazníka. Avšak zisk realizovaný na takýchto dodávkach rozhodne nemôže pokryť správu počítačovej siete. Z našich skúseností vyplýva, že vo veľkej väčšine prípadov, kedy má firma problémy s výpočtovou technikou, problém nesúvisí so záručným servisom, ale vyplýva z používania aplikácií, ktoré sú na počítačoch nainštalované.

Východisko z takýchto situácií je outsourcing, nákup týchto služieb v špecializovanej firme, ktorá má rozsiahle skúsenosti v oblasti správy počítačových sietí. Za mesačné poplatky, ktoré sú zlomkami platov odborníkov, ale aj radových zamestnancov, môžete získať kvalitný servis, preventívnu ochranu, návrhy na optimalizáciu a predovšetkým istotu, že sa s vašim problémom bude zoberať odborník v čase, ktorý je pre vás akceptovateľný.

Prehľad jednotlivých služieb:

 

Program

Paušálna platba

Predplatených hodín

Hodinová sadzba

Basic

800 Sk

1

900 Sk

Standard

2.900 Sk

4

800 Sk

Premium

5.600 Sk

8

750 Sk

Advanced

10.900 Sk

16

720 Sk

Enterprise

21.600 Sk

32

660 Sk

Ceny sú bez DPH.